clara.vrx.palo-alto.ca.us
Articles | Design | Editor | WORKS| Bespoke web
Photoessays | INU AI| Pumpkin
Illness | Language | Essiac | Cartierism | Health | Selenium | Reference | Niacin | Addiction | Diet | Diabetes |HEALTHY FOOD| Arctic
Seal | Maqtaq | Lynx | Igunaq | Tuunuq | Patiq | Iqaluviniq | Ujjaq | Nikkuk | Aivik | Aqpik | Pitsi | Paurngait | Plants | Buffalo | Salmon | Muktuk | Moose | Goose | Seafood | Timmiat | Iqaluk | Uugaq | Kanayuk | Qailiralik | Pisuktit | Whales | Halibut | Mipkku
Health - Food
Health - Food

ᐃᓐᓇᑐᖃᐃᑦ ᑎᓕᐅᕆᒋᐊᑲᓐᓂᖁᐃᑦ ᑭᒃᑯᓕᒫᓂ ᓂᕆᖁᔨᒋᐊᑲᓂᖅᓱᑎ ᓂᕿᒻᒪᕆᖕᓂ
Innatuqait tiliurigiakanniquit kikkulimaani niriqujigiakaniqsuti niqimmaringni
Elders encourage everyone to eat country food

seal

Maqtaq - Whale blubber and skin

Whale blubber and skin

Lynx

Igunaq, Fermented food (often walrus) ᐃᒍᓇᖅ

Fermented food (often walrus) ᐃᒍᓇᖅ

Fat, not blubber (often Caribou fat) ᑐᓐᓄᖅ

Bone marrow ᐸᑎᖅ

Bone marrow ᐸᑎᖅ

Fish ᐃᖃᓗᕕᓂᖅ

Fish ᐃᖃᓗᕕᓂᖅ

Aged seal flipper ᐅᔾᔭᖅ

Dried meat ᓂᒃᑯᒃ

Walrus ᐁᕕᒃ

ᐊᖅᐱᒃ

Rubus spectabilis
Salmonberries

Pitsi ᐱᑦᓯ - Dry Fish

Dry fish Piffi - ᐱᑦᓯ

Crow berry

Crowberry ᐸᐅᕐᓐᒉᑦ

Berry or fruit, a / Paurngaq
Berry picking, to be / Nunivattuq
Berry picking, to go / Nunivagiaqtuq
Berries, Blue / Kigutangirnat
source

Plants

Buffalo

Sockeye Salmon

Muktuk

ᒧᒃᑐᒃ

Moose

Goose

These are the most delicious sea food ever known "quuqsujuuq - sea cucumber" + "arrajaaq - Star fish" + "mirqulik - sea urchin" and yummy "uviluk - mussels".

Timmiat | Birds

Birds ᑎᒻᒥᐊᑦ

Arctic Char

Arctic Char ᐃᖃᓗᒃ

Uugaq - Cod ᐅᐅᒐᖅ

Cod ᐅᐅᒐᖅ

Sculpin

Turbot

Land Mammals | Pisuktit

Land Mammals ᐱᓱᒃᑎ

Whale

Halibut

Mipkku - dry caribou meat with piffi - dry fish

dry caribou meat

Nutrition Data available at:nutrition data
source
Remember me, buy my shirts!
pop art
MBZ